Toxicologie als bewaker van gezondheid

De gezondheidsrisico’s voor mensen bij blootstelling aan giftige stoffen worden nu vooral bepaald op basis van gegevens uit proefdieronderzoek. Dankzij vooruitgang in biologische kennis in combinatie met het gebruik van computermodellen, kunnen die risico’s steeds beter worden ingeschat zonder een dier als model voor de mens te hoeven gebruiken. Deze nieuwe strategieën, die leiden tot minder proefdiergebruik, worden door de overheid veel te weinig gestimuleerd.
Onderzoek naar mogelijkheden om het gebruik van ‘second species animals’ overbodig te maken. Hierbij wordt een stof na het testen op ratten of muizen, nogmaals getest op een groter zoogdier, bijvoorbeeld een hond. In bijvoorbeeld geneesmiddelenonderzoek is deze tweede testronde nu nog wettelijk verplicht.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »