Transmurale ketenlogistiek

Een zorginstelling bestaat uit een ziekenhuis, verpleeghuizen, thuiszorg en woonzorgcentra. Als een patiënt ondersteuning nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, kan een patiënt in aanmerking komen voor plaatsing in een verpleeghuis, zodra er een verpleeghuisbed beschikbaar is. De vraag naar verpleeghuisbedden komt o.a. van patiënten die ontslagen worden uit een ziekenhuis. Een andere groep wacht bijvoorbeeld thuis op een verpleeghuisbed. Zowel de patiënt als de zorgketen is gebaat bij een goede toegankelijkheid van de verpleeghuizen. Uiteraard is het voor individuele patiënten en de volksgezondheid als totaal wenselijk om het aantal wachtdagen zoveel mogelijk te beperken.
Ketenlogistiek staat steeds hoger op de agenda in Nederland. De groeiende vraag naar zorg door de vergrijzing maakt het belang van goed gecoördineerde zorgketens steeds groter. De doorstroom van patiënten gaat over de muren van zorginstellingen. Door fusies van ziekenhuizen met andere zorginstellingen zijn zorgketens onder één dak gekomen.

Opdracht was te zoeken naar een optimalisering van de ketenafstemming door een nauwere samenwerking van ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van patiëntengroepen en knelpunten in het proces. Data analyse en simulatie van het proces.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »