Transportsector weer in beweging krijgen

Stokt de economie? Dan staat de transportsector goeddeels stil. Wie de sanering in de markt overleeft, mag zich alvast buigen over de volgende vraag: hoe bied ik duurzaam vervoer tegen aantrekkelijke tarieven aan?
Alleen een strakke, wereldwijde organisatie kan de markt rendabel bedienen. Alles wat je aan vaste kosten kunt dekken, is meegenomen. De enige uitweg is kostenreductie en efficiencyverbetering. Kiezen voor intermodaliteit. Er zullen allianties komen die een schonere vervoercombinatie via spoor, weg, water en lucht kunnen bieden.
Dankzij grondige kennis van de markt kan onze adviespraktijk fusies, overnames en joint ventures goed begeleiden. Ook over nationale grenzen, dankzij ons internationale netwerk. We onderzoeken synergievoordelen, brengen zwakke en sterke punten van kandidaten in kaart en ondersteunen bij due diligence. We helpen bij de omslag naar duurzaamheid.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »