Value stream mapping

Value stream mapping is een methode om startend vanuit de klantenvraag in kaart te brengen hoe producten de verschillende processtappen doorlopen en hoe deze processtappen worden aangestuurd. Gekeken wordt naar de locatie van de voorraden, naar activiteiten die worden uitgevoerd en hoeveel tijd, mancapaciteit en machinecapaciteit hiervoor nodig is. Dit voor een volledig beeld van de status van het proces met betrekking tot de waarde toevoegende activiteiten vanuit het oogpunt van de klant. Materiaalstroom. Informatiestroom. Identificatie verbeterpotentieel.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »