Van bermgras naar biogras

Van bermgras naar biogras
Nederland heeft veel bermen. Het gemaaide gras kan middels vergisting of compostering worden gebruikt als biogas. Het kost beheerders nu nog vaak geld om van bermmaaisel af te komen. Nu is er de mogelijkheid om bermmaaisel te gebruiken voor biogasproductie. Bij vergisting van het gras komt methaan vrij. wanneer dat wordt opgewerkt, kan het , met toevoeging van mest, worden gebruikt als transportgas. Boeren kunnen bermgras benutten bij de vergisting van mest en groenafval. Het digestaat, restafval van vergisting, bevat veel voedingsstoffen. Boeren gebruiken het als meststof op het land. Bermgras kan echter wel verontreinigd zijn door bijvoorbeeld nikkel uit bandenslijpsel. Uitlaatgassen slaan neer op het gras. Niet al het bermgras blijkt bruikbaar voor biograsproductie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »