Van waterbodem tot oppervlaktewater

Methodiek ontwikkeld waarmee een kwalitatieve inschatting kan worden gemaakt van de effecten van verontreinigingen vanuit de waterbodem op de kwaliteit van het oppervlakte-water. Processen als stroming, wind- en golfwerking en scheepvaart zorgen onder bepaalde omstandigheden van opwerveling van sediment en kunnen zo de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Daarnaast kan met behulp van modelmatige blootstelling-effect relaties van stoffen ook de effecten op de ecologische kwaliteit worden ingeschat.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »