Vastgoed

Onze leefomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door gebouwen. In onze directe beleving met name door de ruimtelijke ordening en vorm van die gebouwen, zoals die vanuit de planologie, stedenbouw en architectuur wordt bepaald. Maar met vrijwel alles in onze wereld, speelt op de achtergrond geld een belangrijke rol. Hogeschool houdt zich bezig met de financiële aspecten van de realisatie, de aan- en verkoop, het gebruik en het beheer van gebouwen. Vastgoed biedt een economische blik op onze leefomgeving. Het richt zich op de waarde van bouwwerken. Die waarde is een marktwaarde, zij wordt bepaald door vraag en aanbod en hangt samen met de eigenschappen van: het object
de omgeving; de koper en/of huurder; zeggenschap en management.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »