Veel aandacht voor valse meeldauw

De belangrijkste bron voor valse meeldauw zijn systemisch aangetaste plantuien. Uit monitoringonderzoek blijkt dat een valse meeldauwepidemie in (biologische) zaaiuien laat of niet op gang komt als de eerste- en dus tweedejaars plantuien schoon zijn. Valse meeldauw vormt op aangetast plantmateriaal sporen die zich verspreiden door de lucht. Telers konden tijdens de manifestatie kennismaken met een sporenvanger die de valse meeldauwsporen in de lucht meet. Door deze meetgegevens te koppelen aan de weersomstandigheden kan men bepalen of sprake is van ziektedruk. De resultaten gebruikt men om waarschuwingsystemen uit te breiden met een ziektedrukmodel.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »