Veel toepassingsmogelijkheden van algen in veehouderij

Ervaring met en kennis over algen. Dit varieerde van toepassen in visvoer, varkensvoer en melkveevoer, algen kweken voor biobrandstoffen, algen en mestvergisting, toepassing in functional foods, afvalwaterbehandeling en kweken en oogsten van algen. Duurzame energie is momenteel een belangrijk item. Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van biomassavergisting (o.a. mestvergisting). Tevens zoekt men continu naar nieuwe toepassingen en ontwikkelingen die dit kunnen versterken. De teelt van algen kan mogelijk goed passen bij mestvergisting: er is warmte beschikbaar die nu ongebruikt blijft, en er is CO2 beschikbaar die bij het verbranden van biogas vrijkomt en nu ook ongebruikt blijft. Daarbij komt dat algen een hoog potentieel hebben aan massa-opbrengst en vele oepassingsmogelijkheden bieden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »