Veilig politiewerk

Ondanks de toegenomen beleidsaandacht en de recente, dalende geweldcriminaliteit, wordt het probleem van agressie en geweld van burgers tegen de politie maar niet kleiner. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het aantal agenten dat gewond raakt door burgergeweld nog steeds groeit. Hoe kan het dat de kennis over het verschijnsel groeit, maar dat het probleem desondanks niet minder wordt? Door de groei van agressie en geweld tegen de politie ontstaat vertwijfeling over onder meer het gezag van de politie en de juistheid van selectie, aansturing, opleiding en training van agenten. In het onderzoek wordt onderzocht hoe het optreden van de basispolitiezorg in gevaarsituaties zodanig te verbeteren is, dat legitimiteit, gezag en geloofwaardigheid van de politie én de veiligheid verbetert.
Bevoegdheden politiefunctionaris. Geweldbevoegdheden. Klacht-, tucht- of strafrechtelijke procedures.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »