Veiligheidsniveau petro-chemische en nucleaire industrie

Het bedrijven van een petrochemische of nucleaire installatie is in het algmeen niet mogelijk zonder het accepteren van een bepaald risico. Er zijn methoden ontwikkeld om deze risico’s te inventariseren en te kwantificeren in termen van kansen en gevolgen. Methoden wereldwijd gestandaardiseerd. Identificeren van potentieel gevaarlijke situaties voor mensen in de omgeving, eigendommen of milieu. Ongevallenscenario. Door het gebruik van deze technieken krijgt de beheerder van dergelijke installaties inzicht in de kritische onderdelen van het proces en de bedrijfsvoering en in de zwaktes van het ontwerp en van de procedures. Verbetering werkprocessen. Procedures. Training.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »