Vennootschapsbelasting overheidslichamen

Op basis van nieuwe wetgeving zijn gemeenten en andere overheidslichamen belastingplichtig voor activiteiten die fiscaal als een onderneming kwalificeren. Om deze verplichtingen op de juiste wijze na te kunnen leven zijn aanpassingen binnen uw gemeente noodzakelijk. Wij helpen om op gestructureerde wijze grip te krijgen op deze veranderingen en begeleiden uw organisatie naar belastingplicht. Dit doen we door middel van onze eigen aanpak. Deze kenmerkt zich door een planmatige en doelmatige werkwijze met als uiteindelijke doelen: zekerheid over de binnen uw organisatie te onderscheiden ondernemingen; zekerheid over het fiscale resultaat en de fiscale balans; het indienen van een correcte en volledige aangifte vennootschapsbelasting; het creëren van inzicht in en grip op de administratieve, organisatorische en beleidsmatige gevolgen van belastingplicht.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »