Verandermanagement

De complexe opgaven waar organisaties voor staan, vragen om een heldere koers en richting. Van belang is dat zij goed inspelen op veranderingen, zonder verlies van productiviteit en effectiviteit.
Veranderingen raken de medewerkers in organisaties en vergen een intelligente aanpak. Het kan gaan om interne veranderingen, zoals nieuwe werkprocessen of systemen. Of om veranderingen vanuit de omgeving, zoals toegenomen concurrentie, krimp of nieuwe wetgeving. Het goed managen van veranderingen draagt bij aan betere organisatieprestaties.
Adviesbureau ondersteunt organisaties bij het effectief vormgeven en implementeren van veranderingen. Samen met u bedenken we welk proces en welke interventies nodig zijn. Wij helpen u daar leiding aan te geven of verzorgen dit voor u. Dit volgens een gestructureerde aanpak: van richten (visie en strategie) en effectief inrichten van de organisatie (structuren en processen), het herleiden van management en medewerkers (leiderschap en cultuur) naar het verrichten van de nieuwe taken op de nieuwe manier.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »