Verandermanagement kwaliteit

Wij zijn gespecialiseerd in verandermanagement, kwaliteitsmanagement, procesbegeleiding en managementcoaching. Het bureau werkt samen met andere adviesbureaus. Deze vorm van samenwerking maakt het mogelijk om zeer flexibel en op maat in de markt te opereren.
Wij onderscheiden ons door een interactieve aanpak, die erop gericht is het eigen probleemoplossend en lerend vermogen van management én medewerkers te benutten voor veranderingen die optimaal passen binnen de organisatie. Wij beschikken over specifieke kennis en ervaring met diverse modellen voor integrale kwaliteitszorg, met organisatiebesturing en verandermanagement.

Doelgroepen / branches

commerciële en zakelijke dienstverlening
overheid, onderwijs, justitie,
gezondheidszorg en welzijn
woningcorporaties
landbouw
Dienstverlening met het INK-managementmodel

trainingen zelfevaluatie, auditing (in-company) en procesbegeleiding;
begeleiding en coaching van directie en managementteams bij besturing en verandering van de organisatie;
leiderschapsprogramma’s voor directeuren en managers;
uitvoeren en begeleiden van interne auditprogramma’s, inclusief opleiding en coaching van auditoren;
voorzitten en uitvoeren van externe audits en visitaties;
publiceren over kwaliteitsverbetering; Ronald Stevens is de drijvende kracht achter de publicatie van het INK ‘Verbeteren en Vernieuwen: handreiking voor een succesvol verbeterproces’. Daarmee kunnen organisaties hun INK-diagnose verdiepen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »