Verbeteren van bedrijfsresultaten

Wij zijn een op resultaten gericht adviesbureau. Wij leveren ondersteuning aan commerciële en publieke organisaties, gericht op het verbeteren van hun bedrijfsresultaten.
Het INK-managementmodel, lean management, operational excellence en management van processen behoren tot onze standaardwerkwijzen. Het verbeteren van efficiency, klantgerichtheid en doorlooptijden (lean management en operational excellence). Organisatie-ontwikkeling, gericht op excelleren, met het gedachtegoed van het INK-managementmodel, Procesmanagement, al of niet gebaseerd op certificering (ISO 9001, HKZ).
Wij rekenen gemeenten, provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven, politie, ministeries, gezondheidszorg, dienstverlening en maakbedrijven tot onze doelgroep.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »