Verkorting time-to-market

Hogere kwaliteit en verkorting van de ’time-to-market’ behoren in innoverende bedrijven tot het continue verbeterproces. Zo kan vanuit een design review van een product een kwalitatief betere resultaat behaald worden. Een beter productontwerp, met een minimum aan risico’s en zo laag mogelijke integrale kosten. Zo’n aanpak wordt ‘Design for Assembly’ genoemd en dient standaard toegepast te worden binnen elk R&D-traject. Zo werd voor een nieuw product, opgebouwd uit 3D printing onderdelen, met behulp van het montageschema het proces ontrafeld en een inschatting gemaakt van de benodigde tijd. Aan de hand van een checklist werden verbeterpunten vastgesteld voor het vereenvoudigen van de productopbouw en handelingen. Door voortaan vanaf het begin risico’s, service, assemblage-vriedelijkheid, serie-grootte, uitbesteding en uitwisselbaarheid met multidisciplinaire teams in kaart te brengen kan het ontwerp sneller geoptimaliseerd worden en is de time-to-market tijd korter.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »