Vernieuwend vastgoedbeheer

In de gebouwde omgeving wordt de aandacht vooral getrokken door de nieuwbouw. Het volume van beheer- en onderhoudsactiviteiten in de bestaande vastgoedvoorraad overstijgt inmiddels echter het volume in de nieuwbouw. De activiteiten in de bestaande bouw worden daarbij steeds complexer. Opdrachtgevers verwachten integrale, prestatiegerichte oplossingen. Zij hebben behoefte aan samenhangende processen op het gebied van beheer en onderhoud van vastgoed en een integrale benadering van de gehele levenscyclus, zowel op het gebied van investeringen, kosten en opbrengsten, als wat betreft duurzaamheid, energiehuishouding en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Door de veranderingen is het nodig dat functionarissen aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde professioneler te werk gaan. Zij zullen moeten beschikken over kwalificaties die noodzakelijk zijn voor deze nieuwe opgave.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »