Verpleegkunde GGZ

Binnen lectoraat van hogeschool bestaat grote behoefte aan kennis die bijdraagt aan verbetering van de verpleegkundige zorg. Het lectoraat draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding door wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg. Het lectoraat richt zich op urgente thema’s die leven binnen de verpleegkundige wereld en de belevingswereld van de patiënt. Voorbeelden zijn agressie, zelfverwonding, suïcidaliteit, gedragsproblematiek en seksualiteit. De kennis uit de onderzoeksprojecten wordt aangeboden aan studenten en aan externe geïnteresseerden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »