Verpleegkundige innovatie

Verpleegkundige zorg richt zich op het inspelen op en het beperken van de gevolgen van ziekte. Het huidige gepercipieerde beroepsbeeld van de verpleegkundige wordt echter nog steeds bepaald door enerzijds gedelegeerde medisch technische handelingen (Intensive Care) en anderzijds door ADL–assistentie, het terrein van de verzorgende. De capaciteiten van de hoger opgeleide verpleegkundige blijven onderbenut. Tegelijkertijd ligt er een terrein braak dat alles te maken heeft met de kern van verplegen – inspelen op en vermindering van de gevolgen van ziekte ter bevordering van de kwaliteit van leven. Zowel voor de individuele als voor de maatschappelijke gezondheidszorg is het van belang om, liefst preventief, te werken aan de kwaliteit van leven na een ingrijpende behandeling. Hogeschool een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van (verpleegkundige) zorgverlening ten behoeve van de groep “nieuwe chronisch zieken”. Door de medisch technische vooruitgang komen er steeds meer mensen die een levensbedreigende ziekte overleven: de survivors. Zij zijn echter niet altijd genezen of hersteld. De ziekte is niet altijd weg, bijvoorbeeld na een orgaantransplantatie bij een stofwisselingsziekte. De angst voor een recidief bij kanker vraagt veel van het aanpassingsvermogen. De zware behandeling en het ziekteproces eisen hun tol. De kwaliteit van leven na de behandeling kan daardoor negatief beïnvloed worden en sociale consequenties hebben. De komende jaren stijgt het aantal survivors verder tot rond één miljoen in 2015. Deze (ex) patiënten zullen een substantieel deel gaan uitmaken van onze maatschappij, samen met hun gezinsleden. Ook aan hen gaat een ernstige ziekte van ouder, kind, broer of zus niet ongemoeid voorbij.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »