Verpleegkundige zorg voor mensen met chronische aandoeningen

Veel ouderen ervaren beperkingen in zelfredzaamheid en mobiliteit als een onvermijdelijk gegeven bij het ouder worden. Ouderen met een of meer chronische aandoeningen en hun naasten staan daarmee voor de opgave om leven en ziekte met elkaar in evenwicht te brengen.
Onderzoek richt zich vooral op de chronisch zieke oudere en haar of zijn familie. De opdracht is de kennis over ouderen met een of meer chronische aandoeningen en hun familie te vergroten en om die kennis beschikbaar te maken voor het onderwijs en het praktijkveld.
Preventie van functieverlies. Revalidatie na beroerte. Preventie van medicatiegerelateerde complicaties. Beroepshouding. Familiezorg.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »