Verpleegkundigen gaan beter om met fysieke belasting door preventieprogramma

Werken in de zorg is fysiek zwaar. Met het oog op het hoge ziekteverzuim sloten de academische ziekenhuizen een arboconvenant, bedoeld om klachten aan het houding- en bewegingsapparaat van medewerkers op zorggerelateerde afdelingen te verminderen. Het bijbehorende preventieprogramma bestaat uit trainingen in omgang met fysiek belastende werksituaties, aanschaf van (til)hulpmiddelen en het opleiden en aanstellen van ergocoaches.
Uit promotieonderzoek blijkt dat na invoering van het preventieprogramma het kortdurend verzuim wegens lage rugklachten verminderde. Dit terwijl het aantal lage rugklachten en nek/schouderklachten gelijk bleef. Ook aan de beleving van de arbeidsomstandigheden veranderde niets: verpleegkundigen en operatieassistenten vinden hun werk na deelname aan het preventieprogramma onverminderd zwaar. Wel gaan zij beter om met fysiek belastende werksituaties.
De conclusie is dat het van groot belang blijft aandacht te besteden aan de fysieke belasting van medewerkers in de zorg – zeker ook aangezien de gemiddelde leeftijd van de medewerkers zal stijgen en de personele tekorten zullen toenemen

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »