Verslaggeving fondsenwervende Instellingen

Veranderende regelgeving en een toenemende behoefte aan transparantie leiden tot complexe beheersvraagstukken voor het financieel management van fondsenwervende instellingen. Het onvoldoende gehoor geven aan deze veranderingen kan al snel een omissie in de financiële en bestuurlijke verslaggeving tot gevolg hebben.
Kan uw financiële organisatie adequaat omgaan met gewijzigde regelgeving in het kader van de RJ 650? Krijgen uw stakeholders op basis van de huidige verslaggeving een goed inzicht in uw financiële strategie en prestaties? Hoe leg ik verantwoording af over de doelmatige besteding van de middelen? Heeft u voldoende goed gekwalificeerde mensen in dienst om de huidige complexe eisen op het gebied van verslaggeving en rapporteringsgrondslagen het hoofd te bieden?
Wij begeleiden het financieel management bij de transformatie naar een geïntegreerd platform dat voorziet in de belangrijkste behoeften op het gebied van financiële en niet-financiële verslaggeving. Onze adviseurs maken daarbij gebruik van een internationaal ontwikkelde analysetool om de sterke en zwakke plekken van uw financiële functie helder in kaart te brengen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »