Verslaving jongeren

Verslavingsproblematiek bij jongeren staat hoog op de landelijke en regionale agenda van overheden, zorginstellingen en het onderwijs. Recent onderzoek naar bijvoorbeeld de invloed van alchohol op hersenontwikkeling heeft ertoe geleid dat jeugdpreventie- en interventieprogramma’s moeten worden bijgesteld. Interactie tussen preventiewerkers of intermediairs en risicogroepen. Persoonlijkheidskenmerken. Communicatie van de boodschap.
Professionalisering verslavingspreventie en van de preventiewerker.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »