Versterken concurrentiepositie door aanpassen aan multiculturele samenleving

Bedrijven spelen in op economische kansen in de multiculturele omgeving. Maar levert hun dat ook voordelen op? Uitgebreid
onderzoek naar de wijze waarop banken, verzekeringsmaatschappijen en
assurantiekantoren hun voordeel trachten te behalen.
Onderzoeker komt tot de conclusie dat drie bronnen leiden tot een betere
concurrentiepositie: aangepaste producten, het aannemen van personeel met verschillende etnische achtergrond en uitgebreide netwerken in de multiculturele samenleving.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »