Versterking van de samenhang in koers, structuur en functioneren van organisaties

Adviesbureau versterkt de samenhang in koers, structuur en functioneren van organisaties. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met leidinggevenden en medewerkers. Onze advisering is niet het schetsen van verbeteringen, maar het realiseren van verbeteringen en vernieuwingen. Werken in en met organisaties van professionals
is een specialiteit. Werken met adviesbureau betekent dat veranderingen stand houden als ze een merkbaar voordeel voor de organisatie opleveren. Duurzame verbindingen tot stand brengen tussen markt, strategie en organisatie en tussen structuur en functioneren.
Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, maatwerk en een projectmatige, resultaatgerichte aanpak.
Resultaten worden geboekt door het potentieel in de organisatie te onderkennen en te mobiliseren, door het leiderschap te versterken en structuren en processen rigoureus te vereenvoudigen. Onze stijl is open, direct en kenmerkt zich door kritisch teamwork tussen opdrachtgever en bureau.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »