Verzuimpreventie

Bij verzuim wordt al snel gedacht aan het curatieve aspect. Op het preventieve vlak wordt doorgaans weinig actief ondernomen. Vaak omdat er een urgent vervangingsprobleem bestaat. Het arbeidszorg heeft als doel om leidinggevenden te leren wat zij kunnen ondernemen om verzuim te voorkomen of althans de gevolgen ervan binnen de perken te houden.Vaak is er meer mogelijk dan men op het eerste gezicht denkt.
Er is een methodiek ontwikkeld waarmee leidinggevenden leren om meer greep te krijgen op de factoren die binnen de organisatie het verzuim in positieve dan wel negatieve zin beinvloeden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »