Verzuring ecosysteem berekenen

Model ontwikkeld waarmee emissiereductie doelstellingen voor verzurende stoffen makkelijker zijn te bepalen.
Om kwetsbare ecosystemen te beschermen, moeten alle Europese landen de uitstoot van verzurende stoffen zoals SOx, NOx en NH3 verminderen om te kunnen voldoen aan de missiereductie doelstellingen van de EU. Deze stoffen veroorzaken grote schade als deze vanuit de lucht reageren met de bodem (droge depositie). Het is tot nu toe lastig gebleken deze te meten. Nu legt een model een verband tussen de luchtkwaliteit en de herkomst en het neerslaan van verzurende stoffen. Met het model is het mogelijk de neerslag van verzurende stoffen uit te rekenen aan de hand van de concentratie van de stof in de lucht, en de bron waarvan de stof afkomstig is te bepalen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »