Visie bedrijventerrein

In veel gemeenten bevindt circa een derde van de werkgelegenheid zich op bedrijventerreinen. Het is dan ook van groot belang de bedrijventerreinen in goede conditie te houden, zowel technisch als functioneel. De balans tussen vraag en aanbod van ruimte op bedrijventerreinen behoort in evenwicht.te zijn.
Bij het uitplaatsen van bedrijven naar een (meer) gewenste locatie zal in deze tijden van schaarse middelen meer dan voorheen moeten worden ingestoken op vrijwillige verhuizing. Hiervoor heeft het adviesbureau enkele effectieve instrumenten beschikbaar. Naast effectieve maatregelen is het bovendien belangrijk om de ondernemers en vastgoedeigenaren optimaal te betrekken. Samenwerken aan een gezamenlijk belang lukt in de praktijk pas echt wanneer een ieder zich inzet vanuit een welbegrepen eigenbelang. Zo heeft onlangs een gespecialiseerd adviesbureau voor een middelgrote gemeente een robuuste bedrijventerreinenvisie opgesteld.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »