Vitaliteit en potentie bedrijventerreinen

Nederland heeft een forse opgave voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Maar vaak zijn dat complexe opgaven. Nu is een monitor ontwikkeld die het huidige functioneren en het toekomstperspectief van bedrijventerreinen in beeld brengt.
De monitor biedt concrete oplossingen om verouderde terreinen te revitaliseren.
Regionale afstemming. Herstructurering. Systematiek “SER-Ladder”. Analyse van algemene kenmerken, economische vitaliteit en potentie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »