Vloer op paaltjes: handige wateropslag

Het zijn belangrijke kwesties bij nieuwbouwprojecten en stedelijke herstructureringen: het voorkomen van wateroverlast, hydrologisch neutraal bouwen, en het afkoppelen van hemelwater. Eenvoudig, degelijk en duurzaam alternatief om ondergrondse waterbergingen te creëren, zodat aan de wettelijke regenwaterbergingseisen kan worden voldaan.
Koepelvormige cassettes van kunststof die maar op één manier in elkaar passen. Samen vormen ze een verloren bekisting, met tussenruimtes. In de kolommen die zo ontstaan wordt beton gestort, zodat als het ware een vloer op paaltjes ontstaat. Het regenwater wordt tijdelijk geborgen, waarna het infiltreert in de bodem óf vertraagd wordt afgevoerd naar een riool of oppervlakte water.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »