Vormstudie

Research op het terrein van de ontwikkeling van elementaire inzichten, kennis en vaardigheden op het gebied van ruimtelijke vormgeving, gericht op bouwkundig ontwerp en onderzoek.
Ontwikkeling van een nieuwsgierige en actieve onderzoekende houding, toegespitst op het leren herkennen en bewust hanteren van karakteristieke beeldende thema’s als: ruimte- en massawerking; ordening, structuur, ritmiek en plasticiteit; maat, verhouding en schaal; constructie en ontmoeting; materiaaluitdrukking en detaillering; toon en kleur.
Vaardigheden met bedtrekking tot het bestuderen, duiden en communiceren van bevindingen met betrekking tot compositorische ingrepen en hun effecten zowel in eigen werkstukken als in ontwerpprecedenten met gebruikmaking van diverse ontwerpmedia, in het bijzonder ruimtelijke modellen en grafische middelen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »