Water in de stad

Stedelijk water is een hot item voor gemeenten, waterschappen, provincies en ontwikkelaars. Speerpunten voor water in het stedelijk gebied: meten en rekenen; opstellen raamwerk rioleringsplan; beleid en wetgeving; integrale modellen stedelijk watersysteem; anticiperen op voorspelde of gesignaleerde knelpunten in watersysteem.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »