Waterservices management

Hogeschool richt zich op het optimaal inrichten en verzorgen van de waterketen: diensten (drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering) in Nederland en daarbuiten. In Nederland is de sector gekenmerkt door versnippering, vergrijzing, en haar publieke signatuur maakt dat er nog getwijfeld wordt aan haar doelmatigheid. Onderzoek en exposure om te komen tot waardevolle en broodnodige vernieuwing in de sector.
Actuele thema’s op het gebied van waterservices management zijn de invloeden van de bestuurlijke (overheids) omgeving op de bedrijfsvoering van water(keten)bedrijven; corruptie en transparantie van de overheid; decentralisatie of centralisatie; publiek of privaat eigendom. Daarnaast wordt gezocht naar methodes om de bedrijfsvoering van waterbedrijven (in met name ontwikkelingslanden) te verbeteren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »