Welzijn en zorg digitaal

Vergrijzing en ontgroening daagt uit! In het bijzonder welzijns- en zorgorganisaties staan voor een pittige uitdaging om antwoorden te vinden op de stijging van het aantal oudere burgers met welzijns- en gezondheidsproblemen, schaarste op de arbeidsmarkt en oplopende welzijns- en zorgkosten. Vergrijzing daagt uit! In het beeld over oud worden speelt behoud van eigen regie en gezond oud worden (Healthy Ageing) een belangrijke rol. Behoud van eigen regie betekent: zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen bestaan. Gezond oud worden is allereerst behoud van een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar vooral ook een proces dat ouderen in staat stelt een zelfstandig leven van goede kwaliteit te (blijven) leiden en aan de samenleving te blijven meedoen. Om gezond oud te worden wordt veel verwacht van preventie. Het doel van preventie is om toekomstige/blijvende zelfredzaamheid nu te bevorderen. Zelfredzaamheid is dat wat mensen in hun dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk zelf kunnen doen, maar daar waar dat echt niet kan, ondersteuning bij kunnen krijgen van anderen of gebruik kunnen maken van hulpmiddelen om hen daarbij te ondersteunen. Lectoraat onderzoekt mogelijkheden om samen met werkveld, bedrijven en burgers uitdagingen aan voor het vinden van oplossingen door het verbinden van nieuwe technologische mogelijkheden met problemen ervaren door oudere mensen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »