Werk en inkomen

De sociale zekerheid en de arbeidsmarkt ondervinden momenteel flink wat turbulentie. Gemeenten hebben te maken met forse bezuinigingen en nieuwe wetgeving.
Sectoren en branches staan aan de vooravond van ernstige personeelstekorten. De uitdaging is om te komen tot economische agenda’s en arrangementen die leiden tot meer mobiliteit, talentbenutting, participatie en innovatie. Gemeenten krijgen er steeds meer taken bij, maar de budgetten worden kleiner. Adviesbureau helpt gemeenten, ministeries, provincies, organisaties en sectoren op het terrein van werk en inkomen adequaat in te spelen op deze veranderingen. We beschikken over expertise op uiteenlopende gebieden, waaronder arbeidsmarkt, sociale zekerheid, de Participatiewet, inrichting sociale diensten, pensioen, schuldhulpverlening, sociale werkvoorziening en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
Advies op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt omvat onder meer: opstellen businesscases en bedrijfsplannen, beleids- en strategieontwikkeling, beleids- en doelmatigheidsonderzoek, doorlichtingen van beleid en bedrijfsvoering en financieel management.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »