Wonen en wijken

Verschil maken in de buurt. Voor en door bewoners. Adviesbureau begeleidt corporaties en gemeenten bij het ontwikkelen van een effectieve wijkaanpak, wijk- en buurtvisies, achter-de-voordeur-aanpakken, en bij de organisatie van wijkgericht werken.
Biedt ondersteuning bij strategische woonvraagstukken. U vraagt ons specifiek voor (regionale) woonvisies en prestatieafspraken. Een gezonde woningmarkt vraagt om (klant)kennis, een realistische inschatting van de vraag, een heldere visie, duidelijke keuzes en samenwerking. Daarnaast vraagt het van bestuurders om verder te kijken dan het eigen belang en het vizier op de toekomst te richten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »