Wormen inzetten voor grondverbetering

Regenwormen en schimmels in de bodem hun werk laten doen in plaats van ploegen verbetert de grond en helpt tegen ziekten. Het bodemleven kan de boer veel meer helpen dan doorgaans gebeurt. Regenwormen bevorderen de structuur, waterdoorlaatbaarheid en vruchtbaarheid van de bodem. Ook bodemschimmels helpen de structuur te verbeteren door de vorming van kluiten. Ze hebben bovendien een rol in ziektewering omat ze antibiotica produceren. Plantenwortels ontwikkelen zich beter zodat meer water en voedingsstoffen voor het gewas beschikbaar komen. Terwijl kerende grondbewerking schimmeldraden en regenwormen beschadigt. Na omschakeling op niet-kerende grondbewerking met bedekking van de bodem met gewasresten en organische mest, zitten er in twee jaar tien keer zoveel regenwormen in de grond en verdubbelt het aantal schimmels. Probleem is alleen dat het na omschakeling vijf tot tien jaar kan duren voordat de bodembiodiversiteit hersteld is.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »