Ziekenhuizen ondernemen nauwelijks marktgerichte activiteiten

Kleine ziekenhuizen en ziekenhuizen die met name de invloed van patiënten ervaren en veel minder die van de overheid, oriënteren zich beter op hun marktomgeving dan andere. Maar over het algemeen ondernemen ziekenhuizen nog weinig marktgerichte activiteiten. Dat stelt promovenda.
Met de introductie van marktwerking in de zorg in 2005 streefde de overheid ernaar de sector beter te laten presteren, efficiënter te laten werken en patiënten meer keuzemogelijkheden te bieden. Daarvoor was het vooral de overheid die de zorgsector reguleerde. De ziekenhuizen bevinden zich nu in een overgangssituatie waarin overheidsinvloed kleiner wordt ten gunste van een toenemende marktwerking. Met de komst van marktwerking moeten ziekenhuizen meer dan voorheen zich oriënteren op de actoren in hun marktomgeving.
Promovenda ontwikkelde een instrument om de marktoriëntatie, een oriëntatie van ziekenhuizen op patiënten, huisartsen, zorgverzekeraars, concurrenten en zorginstanties, te kunnen meten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »