Zorg en ondersteuning

Hogeschoolonderzoek richt zich op burgers in een kwetsbare positie, met name mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Ieder mens heeft talenten en kan een bijdrage leveren aan de samenleving. Voor mensen in kwetsbare posities is dat niet altijd vanzelfsprekend. Daarom zijn er professionals nodig die hen hierin ondersteunen, door naar hen te luisteren en met hen mee te denken. Zo kunnen professionals cliënten helpen om hun wensen en behoeften duidelijk te krijgen, om vervolgens te werken aan de uitvoering ervan.
Ontwikkeling van kennis en methodieken voor hulpverleners die deze mensen ondersteunen bij hun participatie in de samenleving. Wijkgericht werken. Mediation. Mantelzorg.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »