Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

De manier waarop naar zorgvragen van cliënten wordt gekeken is de afgelopen jaren veranderd. De laatste jaren hebben we te maken met een grotere differentiatie aan zorgvragen, ingegeven door de maatschappelijke opvatting dat zorg en ondersteuning steeds beter moeten worden afgestemd op het individu.
Voor het werk van beroepskrachten in de directe zorg betekenen deze ontwikkelingen een grote uitdaging. We staan voor de taak om vast te stellen welke nieuwe competenties voor deze gewijzigde taakstellingen nodig zijn. Het doel van het lectoraat van hogeschool is een bijdrage te leveren aan deze menslievende professionalisering door in de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking:

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »