Zorggericht bouwen

In de samenleving bestaat grote behoefte aan het efficiënt bouwen en inrichten van ziekenhuizen en woonomgevingen in de zorg. Hierbij worden nieuwe technologieën gebruikt. Lectoraat sluit aan bij ontwikkelingen die zich in Nederland voordoen en die ver reikende betekenis hebben voor de bouw van de infrastructuur in de gezondheidszorg. Soms gaat het om veranderingen die hun oorzaak vinden in politieke keuzes. Soms betreft het niet of nauwelijks te beïnvloeden omstandigheden als de samenstelling van de bevolking en de daling van de beroepsbevolking. In andere gevallen valt samenhang te ontdekken met bredere ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toegenomen aandacht voor kwaliteit en voor nieuwe technologische mogelijkheden. Als gevolg hiervan bestaat een meer dan tot nu toe gebruikelijke behoefte aan vernieuwing van de infrastructuur. Tegelijkertijd roepen de ontwikkelingen een zodanige onzekerheid op dat vernieuwing dreigt te stagneren. Patiënten en cliënten zijn daar dan de dupe van. Onderzoek kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak op het gebied van bouw en gezondheidszorg, met een accent op de gebouwde woon- en leefomgeving van ouderen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »