Zorgproces rond patiënt kan slimmer

Dagelijks moeten patiënten lang wachten op de spoedeisende hulp. Zonder enige indicatie omtrent de wachttijd te krijgen. Het zorgproces is namelijk rondom de professional georganiseerd in plaats van rondom de patiënt. Om de spoedeisende zorg toekomstbestendig te maken moet deze slimmer georganiseerd worden. Een promovendus heeft onderzoek gedaan naar potentiële verbeterpunten. Samen met verpleegkundigen, artsen en managers is met behulp van de principes van het ‘lean denken’ gekeken naar het zorgproces. Op grond van deze principes moet men de patiëntenzorg zo vloeiend mogelijk laten verlopen door voortdurend activiteiten te bestrijden die niets bijdragen zoals wachten, zoeken, herhalingen en vergissingen. Deze manier van denken werd in de praktijk getoetst. Suggesties waren: alle röntgenfoto’s op een plek afhandelen; een verbeterd planbord gebruiken voor meer overzicht over de afdeling; een betere intake van patiënten; verpleegkundigen toestaan direct bij binnenkomst diagnostisch onderzoek op te starten; andere inrichting van bedden en personeelsplanning. Het onderzoek heeft aangetoond dat lean denken goed toepasbaar is in de spoedzorg. Daarnaast werd het enthousiasme van de zorgverleners vergroot.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »