Zout en zoet water uit afvalwater

Zout en zoet water uit afvalwater
In allerlei industriële processen vormt zout afvalwater vaak een restproduct. Lozing ervan stuit op milieubezwaren. Een nieuw te ontwikkelen proces moet hiervoor een oplossing bieden. Niet alleen vast zout, ook zoet water kunnen afgescheiden worden uit zoute afvalwaterstromen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »