Agrifood

Agrifood is een van de kroonjuwelen van de Nederlandse economie. Een sector die tevens flink in beweging is: fluctuerende marktprijzen en verzadigde afzetmarkten enerzijds en stijgende kosten van grond, energie en arbeid anderzijds aan de andere.
In het laatste decennium heeft de sector hierop gereageerd met schaalvergroting en efficiëntieverbetering. In sommige sectoren, zoals de intensieve veehouderij, leidt dit tot maatschappelijke discussies over dierenwelzijn en milieudruk. In ons kleine en drukbevolkte land komt de ‘licence to produce’ regelmatig in het geding. Al deze ontwikkelingen plaatsen agrarische bedrijven, (internationale) handel en logistiek, de voedselverwerkende en ook de toeleverende industrie vaak voor lastige strategische dilemma’s.
Adviesbureau heeft een lange traditie in het adviseren en begeleiden van partijen in de agrifoodsector. Gewapend met diepgaande kennis van de sector, werken we nuchter, transparant en doelgericht aan realistische oplossingen. Dit in intensieve dialoog met de sector, op basis van scherpe analyses en modellen die ook in de praktijk werken. Zo zorgen we ervoor dat de bedrijven in uw sector in beweging komen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »