Beroepspraktijk rechten

Onderzoek naar de beroepspraktijk van deurwaarders, SJD’ers en HBO-juristen. Wat is een ‘goede’ deurwaarder? Wat moet een HBO-jurist kunnen, kennen en weten? Welke ethische dilemma’s komt de (sociaal)-juridische professional tegen en welke richtsnoeren bestaan er om hiermee om te gaan?
Ondezoek richt zich op vraagstukken rondom schulden en incasso. Speciale aandachtsgebieden zijn de thematiek van (problematische) schulden en bijzondere groepen (jongeren, ouderen), schuldpreventie en de beroepsuitoefening en regulering rondom het beroep van deurwaarder.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »