Bezwaar en beroep

In het kader van juridische kwaliteitszorg is er in toenemende mate aandacht voor de juridische kwaliteit van produkten en diensten, waaronder besluiten. Zowel de invoering van de Algemene wet bestuursrecht als de inmiddels ontstane jurisprudentie op dit terrein spelen hierbij een rol van betekenis. De Awb stelt hoge eisen aan de kwaliteit van besluiten en aan de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en dus ook aan de secretaris van de commissie bezwaarschriften.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »