Boards en governance.

Hoe werken bestuur en intern toezicht optimaal samen in een organisatie? Hoe stellen we de raden van commissarissen/toezicht het beste samen? Aan welke governance-regels moet een organisatie tegenwoordig voldoen? Hoe wordt het belang van alle stakeholders bij een organisatie het beste gediend? Dergelijke vraagstukken vormen de thema’s van het lectoraat Boards & Governance.
Kenniskring van hogeschool verricht onderzoek naar gedrag en regels, betrekking hebbend op vraagstukken van good governance, in organisaties en sectoren. Deze vraagstukken spelen op een groot aantal terreinen: in de woningbouw, de gezondheidszorg, het onderwijs, de energiesector, de vervoerssector, bij overheidsbedrijven en de private sector. De kenniskring gebruikt als ‘landkaart’ het nine-box model, dat thema’s voor good governance bevat en verder zal worden uitgewerkt door het op een verantwoorde wijze verzamelen van informatie uit de praktijk.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »