Bouwbesluit Brandveiligheid

De Brandveiligheid van gebouwen staat sterk in de belangstelling. In de praktijk is de bouwregelgeving dermate complex dat architecten, adviseurs en overheid niet altijd weten welke eisen gelden of die regels verschillend uitleggen. Ten onrechte gaat men er nog vaak van uit dat gemeenten een eigen invulling kunnen geven aan brandveiligheidsvoorschriften, terwijl juist het Bouwbesluit landelijk geldt. Het komt nog te vaak voor dat een gebouw wordt gerealiseerd waar enerzijds onnodig dure maatregelen zijn getroffen, terwijl anderzijds in datzelfde gebouw brandonveilige situaties ontstaan.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »