Consumer insight: consumer and sensory science

Van de levensmiddelen die nieuw op de markt worden geintroduceerd, verdwijnt meer dan 70% binnen een jaar van het schap. Hieruit blijkt hoe moeilijk het is gedrag van consumenten goed te voorspellen. Consumer Insight richt zich op het ontwikkelen van methoden en technieken waarmee het eet- en drinkgedrag en het koopgedrag van consumenten beter kan worden voorspeld.
+ consumentonderzoek: methoden met observatie- en indirecte technieken; impliciete consumentkeuzes; fysiologische-, psychologische- en situationele factoren.; + sensorisch onderzoek: getrainde/ongetrainde panels; intrinsieke producteigenschappen; + koppeling consumenten- en sensorisch onderzoek: modelontwikkeling; ‘mond-model’ ; sensorisch profiel; consumentenwaardering.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »