Consumer Products

Adviesbureau beschikt wereldwijd over duizenden specialisten met kennis en ervaring in de markt voor consumentenproducten, retail en distributie. Met deze jarenlang opgebouwde kennis en ervaring is het bureau in staat ondernemingen in deze markten te begeleiden op weg naar groei en verbetering van hun bedrijfspositie. De kracht van samenwerking levert hieraan een substantiële bijdrage. In een nauwelijks groeiende markt bepalen nieuwe combinaties en innovaties het korte termijn succes. Steeds verdergaande ketensamenwerking en -integratie, internationalisatie, fusies en overnames zijn in de deze markt aan de orde van de dag. In de keten van toeleverancier tot consument worden fabrikanten actief in de retail. Non-food retailers en traditionele supermarkten beginnen of versterken hun positie in de foodservice markt. En sterke merken bouwen nieuwe allianties. De organisatiegrenzen van producenten van consumentengoederen verschuiven of verdwijnen. Netwerken houden niet op bij de grenzen van uw organisatie. De markt waarin de consument het voor het zeggen heeft, vraagt om vergaande strategische keuzes.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »